Get Adobe Flash player

SŁODKA BITWA O MIEDZĘ 2013

Fot. Henryk StobieckiVII LUBOMIERSKA WOJNA TORTOWA
REGULAMIN

 

1. SŁODKA BITWA O MIEDZĘ 2013, CZYLI VII LUBOMIERSKA WOJNA TORTOWA jest zabawą i tylko zabawą a użyte w jej nazwie słowa „bitwa” i „wojna” mają charakter czysto umowny i symboliczny.
2. SŁODKA BITWA... jest częścią programu „OŁTARZ KINA” realizowanego w ramach XVII Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Komediowych w Lubomierzu. Jej organizatorami są Galeria Za Miedzą oraz Stowarzyszenie Miłośników Filmów Komediowych „Sami Swoi” w Lubomierzu .
3. Uczestnikami SŁODKIEJ BITWY… mogą być osoby pełnoletnie. W szczególnych przypadkach  udział w zabawie mogą wziąć osoby niepełnoletnie wyłącznie za zgodą i pod opieką pełnoletnich opiekunów. O dopuszczeniu do zabawy niepełnoletniego uczestnika decydują Organizatorzy.
4. SŁODKA BITWA... odbędzie się w sobotę 17 sierpnia 2013 r.  Organizatorzy zapewniają miejsce i „amunicję” do jej przeprowadzenia.
5. Uczestnicy SŁODKIEJ BITWY… zobowiązują się do przestrzegania niniejszego Regulaminu a w szczególności do traktowania SŁODKIEJ BITWY… jako dobrej zabawy.
6. Każdy Uczestnik SŁODKIEJ BITWY… podpisuje oświadczenie o woli uczestniczenia w niej oraz respektowaniu wszystkich zasad zawartych w Regulaminie.  Złożenie pisemnego oświadczenia o treści przygotowanej przez organizatorów jest bezwzględnym warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w zabawie.
7. Uczestnicy SŁODKIEJ BITWY… liczą się z możliwością  zabrudzenia lub zniszczenia odzieży, w której przystępują do zabawy i nie roszczą z tego tytułu żadnych pretensji do Organizatorów.
8. Każdy skonsumowany przez uczestnika SŁODKIEJ BITWY… kawałek „amunicji” przechodzi na jego własność i stanowi rekompensatę ewentualnych szkód odzieżowych bądź cielesnych i strat materialnych lub moralnych poniesionych podczas zabawy.
9. SŁODKA BITWA... jest częścią programu „OŁTARZ KINA”, a na ołtarzu zawsze muszą być jakieś ofiary. Każdy z jej uczestników z radością godzi się zostać potencjalną ofiarą bitwy i ponieść wszelkie, nie tylko słodkie konsekwencje tej decyzji. Jednocześnie deklaruje, że nie będzie próbował uczynić ofiarami osób nie będących bezpośrednimi uczestnikami bitwy i respektował będzie obowiązujący podczas zabawy  bezwzględny zakaz ciskania tortami w stronę widzów. Co  nie oznacza wcale, iż słodkie starcie nie zaowocuje jakimiś przypadkowymi ofiarami, o czym pamiętać musi publiczność.    
10. Organizatorzy SŁODKIEJ BITWY… nie zapewniają Uczestnikom bitwy łaźni po zakończeniu zabawy. Nie ustają jednak w usiłowaniach stworzenia warunków umożliwiających  doprowadzenie organizmów, które uczestniczyły w bitwie, do stanu powszechnie uważanego za przyzwoity.
11. Ilość uczestników SŁODKIEJ BITWY... jest ograniczona. O możliwości uczestniczenia w zabawie decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem  uczestnictwa w zabawie jest osobiste stawienie się w Galerii Za Miedzą nie późnej niż na godzinę przed rozpoczęciem bitwy i złożenie wypełnionego oświadczenia.
12. O dopuszczeniu do uczestnictwa w SŁODKIEJ BITWIE... decydują Organizatorzy, którzy zastrzegają sobie prawo odmówienia zgłaszającym się udziału w  zabawie,
bez podania przyczyn oraz odwołania bądź przerwania SŁODKIEJ BITWY... w dowolnym czasie. Warunkiem dopuszczenia do udziału w bitwie jest stawienie się na obowiązkowej odprawie uczestników, która odbędzie się na pół godziny przed rozpoczęciem zabawy w Galerii Za Miedzą.
13. SŁODKA BITWA... jest wydarzeniem niezwykłej urody, a  jej przebieg w całości rejestrowany jest na wszelkie możliwe sposoby.  Uczestnicy bitwy wyrażają zgodę na nieograniczone  rejestrowanie i publikację własnego, osłodzonego bitwą wizerunku w relacjach z festiwalowych wydarzeń  oraz we wszelkich materiałach przygotowywanych przez organizatorów celem realizacji i promocji programu „OŁTARZ KINA”.

P.S.
Organizatorzy SŁODKIEJ BITWY… życzą Uczestnikom oraz Widzom PYSZNEJ ZABAWY.

KOCHANI! NIE WAŻNE KTO WYGRA! WAŻNE, KTO SIĘ Z TEGO WYLIŻE!.


Uwaga! Każdy uczestnik zabawy  zobowiązany jest złożyć wcześniej pisemne pisemne oświadczenie następującej treści:

pobierz oświadczenie do wypełnienia